Korzyści

Mierzalne efekty wdrożenia systemu
 • skrócenie czasu załadunku, dostawy, odbioru i rozładunku,
 • eliminacja błędów na każdym etapie procesu,
 • lokalizacja i czas realizacji procesów,
 • podniesienie poziomu obsługi klienta,
 • optymalizacja kosztów w obszarze logistyki,
 • automatyzacja powtarzalnych procesów,
 • możliwość podejmowania decyzji na bazie informacji w czasie rzeczywistym.

icm dostawca

Wygląd aplikacji

Funkcjonalność

Dlaczego nasz system?
 • kontrola ilościowa i jakościowa załadunku, dostawy i odbioru,
 • przeglądanie i edytowanie tras, przepisywanie tras pomiędzy kierowcami,
 • elektroniczne potwierdzenie dostawy i odbioru za pomocą podpisu, zdjęcia lub tagów NFC oraz generator elektronicznych dowodów dostaw (PDF),
 • monitorowanie statusu realizacji procesów w czasie rzeczywistym,
 • awizowanie (email, SMS) planowanych dostaw i odbiorów,
 • elektroniczne  podsumowanie (email, SMS) zrealizowanych dostaw i odbiorów,
 • obsługa reklamacji i zwrotów wraz z dokumentacją elektroniczną (zdjęcia, podpisy),
 • ewidencja anomalii (odmowy, zwroty, odrzucenia) na bazie przyczyn słownikowych,
 • rejestracja geopozycji wykonania zadania (załadunek, dostawa, odbiór).
 • rejestracja czasu realizacji poszczególnych procesów (załadunek, dostawa, odbiór),
 • rozliczanie kierowców i przewoźników na bazie cenników usług cząstkowych (stawki za km, stawki za czynność, stawki za stop, stawki za czas, usługi dodatkowe),
 • generator dokumentów rozliczeniowych (rozliczenie kierowcy, rozliczenie przewoźnika),
 • nawigacja do adresów przypisanych w dostawie,
 • raportowanie realizacji prac w ujęciu ilościowym i jakościowym.

dostawca

Moduły systemu icmDostawca

Opis funkcjonalności modułów
Interface WWW - cześć centralna systemu dostępna za pomocą przeglądarki internetowej przeznaczona dla pracowników działów logistyki, dystrybucji, rozliczeń i administratorów. Dostęp odbywa się na bazie kont użytkowników, do których przypisywane są odpowiednie uprawnienia dostępu do poszczególnych funkcjonalności. 
Trasy - moduł obsługujący wszystkie funkcjonalności w zakresie planowania tras, przypisywania i przepisywania tras oraz monitorowania statusu realizacji tras. System korzysta z danych importowanych z systemów nadrzędnych (TMS, ERP, WMS). Dostępne narzędzia umożliwiają bieżące monitorowanie w czasie rzeczywistym statusu realizacji poszczególnych zadań. Rozliczenia - zestaw funkcjonalności umożliwiających pełną automatyzację i wielostopniową akceptację procesu rozliczenia kierowców i przewoźników. Syntetyczne cenniki umożliwiają naliczanie wynagrodzenia za ilość przejechanych kilometrów, czas pracy, ilość stopów na trasie oraz zakres zrealizowanych czynności. Generowanie dokumentów rozliczeniowych będących podstawą rozliczenia. 
Raporty – moduł umożliwia generowanie raportów ogólnych prezentujących dane ilościowe i jakościowe (załadunek, dostawa, odbiór, odrzucenia, odmowy) oraz raportów analitycznych (KPI, anomalie). Raporty mogą udostępniać wszystkie dane jakie system i aplikacja mobilna zbierają na etapie każdego z procesów. Generator dokumentów - automatyczny moduł odpowiedzialnych za generowanie elektroniczych dokumentów w formacie PDF i HTML, które tworzone są na bazie danych wynikających ze zrealizowanych procesów. Dokumenty mogą być udostępniane do systemów zewnętrznych oraz przesyłane automatycznie za pomocą wiadomości email.
Interface - zestaw funkcjonalności umożliwiający wymianę danych z systemami nadrzędnymi (TMS, ERP, WMS, inne). Nasze rozwiązanie może wymieniać dane na bazie tabel wymiany, widoków danych, WebService, plików. Wszystkie dane przechowywane są w bazach Microsoft SQL (MS SQL Serwer lub MS SQL Express Edition). Kartoteki –  moduł umożliwiający budowanie i zarządzanie kartotekami systemowymi użytkowników, odbiorców, kierowców, przewoźników, środków transportu oraz wszelkich słowników wykorzystywanych w systemie. System zapewnia budowanie dowolnych schematów uprawnień w zakresie dostępu do funkcji systemu oraz czynności realizowanych przez użytkowników (CRUD).
Aplikacja mobilna - aplikacja działająca pod kontrolą systemu Android w wersji min. 5.1 przeznaczona dla kierowców realizujących procesy logistyczne. Aplikacja może być wykorzystywana na urządzeniach wyposażonych w skaner kodów kreskowych, który może być wykorzystany do kontroli obsługiwanych przesyłek. Aplikacja umożliwia dwa warianty pracy: off-line - lokalne przechowywanie wszystkich niezbędnych danych do realizacji procesu, synchronizacja danych do części centralnej systemu w ramach schematów synchronizacji, zapewnienie możliwości pracy w miejscach bez dostępu do sieci lub przy wysokich kosztach transmisji danych (zagranica, urządzenia własne kierowców), on-line - dane przechowywane są lokalnie ale każdy z realizowanych procesów jest automatycznie synchronizowany do części centralnej systemu.
Załadunek - moduł aplikacji mobilnej umożliwiający pełną obsługę procesu załadunku w wersji szczegółowej z kontrolą przedmiotu załadunku oraz wersji uproszczonej bez szczegółowej kontroli. Moduł umożliwia kontrolę procesu, zgłaszanie odrzuceń i braków. Szczegółowa analiza procesu załadunku umożliwia określenie potencjalnej godziny rozpoczęcia pracy, a nawet dostawy do klienta. Wyjazd - funkcja aplikacji mobilnej umożliwiająca zgłoszenie Wyjazdu (fizyczne opuszczenie miejsca załadunku). Informacja ta przekazywana jest do systemu nadrzędnego i powoduje blokadę możliwości dalszego planowania wybranej trasy oraz rozpoczyna pomiar czasu i długości trasy przejazdu. Równocześnie fakt zgłoszenia wyjazdu przez kierowcę może wyzwalać automatyczne generowanie awizacji dostaw do odbiorców zawierających realne dane o przedmiocie planowanych dostaw i obiorów. 
Dostawa i odbiór - sekcja aplikacji mobilnej zawierająca zbiór funkcjonalności umożliwiających monitorowanie kolejności adresów, stopów na realizowanej trasie, wykonanie kontrolowanej czynności dostawy i odbioru, zebrania elektronicznego potwierdzenia czynności (podpis, zdjęcie, odczyt tagu NFC). Reklamacje - funkcjonalność umożliwiająca przyjmowanie reklamacji na każdym z etapów realizowanych procesów. Reklamacje mogą być przyjmowane w kontekście zaplanowanych i realizowanych dostaw i odbiorów. Narzędzie zapewnia możliwość zebrania niezbędnej dokumentacji zgłoszenia wraz z dokumentacją zdjęciową. 
Sprzedaż:

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 18 44 00 774
e-mail: mobile@ibcs.pl
Producent:

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
telefon: +48 694 412 203
e-mail: icmobile@icmobile.pl
Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez operatora serwisu icmInspector.com (icMobile Systems sp. z o. o., Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia. Akceptuję warunki polityki prywatności.

* - wymagane